Astrobiļetens • 10.04.2019

Biznesa astrobiļetens #1/ 2019

Biznesa astrobiļetens #1/ 2019

Screen Shot 2018-11-13 at 17.28.22

BIZNESA ASTROBIĻETENS #1

21.03. – 21.06.2019

Biznesa attīstības tukšgaita. Zaļā gaisma pārkārtojumiem un projektu pārskatīšanai. Ilgtermiņa plānu korekcijas 

Perioda galvenās iezīmes ir saistītas ar virkni ierobežojumu un problēmsituāciju rašanos biznesam svarīgos jautājumos, kas attieksies uz visu apskatīto periodu un vēl arī uz nākamo. To radīs vairāku Planētu nonākšana retrogrādā kustībā, pie tam šiem periodiem savā starpā pārklājoties, liks izķert potenciālās kļūdas un pastiprināti pievērst uzmanību vienlaicīgi vairākām darbības jomām. Ko no tā mācīties? Kļūstskaidrs notikumu ģenerālplāns, jo izkristalizējas laika periodi darbībām, kuras retrocilpu laikā nav atbalstāmas, attiecīgi jāsaplāno cits laiks, kurā iecerēto realizēt.

Norādītajā laikā saskarsimies arDižčiku, kas mums visiem par atvieglojumu, savu klapatīgo dabu beigs izrādīt 28.martā. Vien pēc divu nedēļu rimta darba, pa jebkāda veida attīstības un izaugsmes bremzēm norausRetroJupiters, pie sava uzdevuma stājoties jau 10.aprīlī un neļaujot realizēt virkni attīstības un paplašināšanas plānu veselus četrus mēnešus no vietas. Savukārt to projektu realizācija, kuru pamatā iekļauta kāda sabiedriska vērtība, ne tikai “plika peļņa”, tieši pretēji – saņems zaļo gaismu un atbalstu. Nākamais uz starta – biznesa stratēģijas noteicējs Saturns iezīmēs biznesa stagnācijas periodu ar 30.aprīli, kas ilgs līdz pat 18.septembrim! Jebkura ilgtermiņa projekta aizsākšana sekmes nenesīs, būs pakļauta vairākkārtējām pārstrādēm, bet vissmagāk tas attieksies uz būvniecības nozari un uzņēmējdarbību. Tāpēc, ņemot to visu vērā, lauvas tiesa minētajā periodā atvēlama nevis biznesa virzībai uz priekšu, bet gan reorganizācijām, pārskatīšanai un sakārtošanai.

Arī darījumu Planēta Marss ne uz kādām lielu darījumu lietām šajā laikā nepavilks. Esot Dvīņu zīmē, vairāk tāda kontaktu dibināšana, patirgošanās un straujāka informācijas aprite līdz maija vidum. Kas svarīgi – spēja būt modram, ātram un izveicīgam attaisnosies. Tāpēc labāk šīs prasmes attīstīt jau savlaicīgi, noderēs kā šim periodam, tā dzīvē un biznesā vispār. Savukārt no 16.maija līdz pat jūlijam, traucoties cauri Vēža zīmei, vispār vairāk uz ģimeni attieksies, kā biznesu, līdz ar pieri atdursies pret Lauvas zīmi un aptumsušu Sauli 2.jūlija naktī. Tiesa – ģimenes uzņēmumiem vai ar mājlietām saistītiem biznesiem tomēr būs vairāk priekšrocību un iespēju, ko vērtīgu sadarīt. Tas pa nozīmīgākajiem notikumiem, savukārt ikdienas darbi rit savu gaitu, un turpinājumā vērtīgākais laiks plānošanai:

  • aprīļavakarā no plkst.19:10
  • maijāno plkst.8:00 – 9:20 vai no plkst.12:00 – 13:00
  • jūnijavakarā no plkst.19:00 vai 4.jūnijāno rīta līdz plkst.10:20 vai no plkst.13:30 – 18:40.

Norādītie laiki ir atbilstošākie sekmīgai plānu un ieceru sarakstīšanai. Tajos jāiekļauj viss, ko vēlas paveikt tuvākā mēneša laikā vai kādā ilgākā periodā, paturot prātā, ka 5.maijā un 3.jūnijā ar ilgtermiņa plāniem neaizraujamies.

Vērtīgākais rīcības laiks tiek dalīts, atbilstoši mērķim, kas jāsasniedz, un tas vistiešākajā veidā ir atkarīgs no Mēness cikla – Augoša vai Dilstoša Mēness fāzes.

Augoša Mēnessperiods – iekrāsots ar zaļu fonu. Labs laiks aktīvam, rosīgam darbam. Visam, kas ir orientēts uz mērķi vairot un palielināt. Ieteicams dibināt kontaktus, organizēt tikšanās ar darījumu partneriem, slēgt līgumus un realizēt idejas. Tas vairāk tādā ikdienas skatījumā, jo RetroJupitera ietekme bremzēs izaugsmi visu norādīto periodu, tāpēc uz attīstības plāniem neceram, bet RetroSaturna ietekmē neaizsākam arī jaunus biznesa projektus, noteikti nedibinām uzņēmumus un neuzsākam būvniecību.

Screen Shot 2019-04-10 at 12.51.18

Dilstoša Mēness periods – iekrāsots ar zilu fonu. Veic ierakstos darbus un ieteicamas visas darbības, kas vērstas uz noslēgšanu un pabeigšanu, kurās nav nepieciešama jaunrade vai plānota izaugsme. Veic pirkumus, kas nav paredzēti tālākpārdošanai, bet lietošanai. Iegādājas tehniku (izņemot Dižčika laiku no 24. – 28.martam), veic iekārtu un auto remontu. Bet neuzsāk neko jaunu, kur paredzama attīstība, jo tā būsmūžīga iešana pret straumi. Tam vēlīgāks periods būs Augošā Mēnesī. Sastāda mēneša kopsavilkumu, norēķinās ar parādniekiem un piegādātājiem, apmaksā rēķinus. Būvniecībā un uzņēmējdarbībā veic inventarizācijas, gatavo atskaites, rekonstruē, optimizē un likvidē.

Screen Shot 2019-04-10 at 12.51.21

Svarīgi saprast, ka šo vērtīgo laiku katrs individuāli izmanto pēc saviem krāsu Astroluksoforiem, kurus ievadot personīgos datus var izveidot, Dižkalendārā – www.astroinfo.lv

 

Turpinājumā – kā tas izskatās secīgi,
ko var un ko nevar darīt biznesa tukšgaitas periodā.

Laikā no 10.aprīļa vakara (plkst.20:00)līdz 11.augustamcilpu metīs Jupiters. Kā jau iepriekš minēts, RetroJupitera laikā notiek visa veida attīstības bremzēšana un projektu pārvērtēšana. Arī ikdienas darbos nāksies pasvīst vairāk, lai sasniegtu to pašu rezultātu. Sitienam vairāk pakļautas būs bankas, dienaskārtībā nonāks tieslietu un izglītības jautājumi. Visvairāk periods ietekmēs jau minēto jomu darbiniekus, tomēr tendenceuz pārspīlējumiem un visuvarēšanu būs raksturīga arī visiem citiem. Lai vai cik projekts šķitīs auglīgs, nepieciešams atturēties no pārsteidzīgiem lēmumiem un tos ar kritisku skatu izvērtēt pēc retroperioda beigām. Biznesa jautājumos šobrīd neieviešam nekādus jauninājumus vai paplašinājumus. Arī kredītu un investoru piesaiste paliks bez vēlamā rezultāta. Tāpat paredzamas problēmas importa/eksporta jomā.Tomēr nav ļaunuma bez labuma. Minētais periods ir ieteicams, lai paskatītos no malas uz iepriekš paveikto un pārplānotu turpmāko. Labs laiks, lai noslēgtu iesāktos projektus. Izdosies gūt labumu caur izglītību, arī iepriekš gūtā pieredze šajā laikā var lieti noderēt. Jau pieminētais Plūtons, kas savu retrocilpu met no 24.aprīļa vakara (plkst.21:48)un retrogrādā stāvoklī atradīsies līdz 3.oktobrim, tiešā veidā ikdienas biznesa norises tas neskar, taču savienojumā ar Saturnu, var “pieaicināt” veikt pastiprinātas pārbaudes no valsts pārvaldes puses, kā arī iniciēt pārskatīt jautājumus likumdošanas un nodokļu jomā, iespējams atgriežoties pie kādas iepriekš pastāvošas kārtības. Ir vērts lielāku uzmanību pievērst arī lielprojektiem, lieku reizi pārbaudot “vārgās savienojuma vietas”, jo šajā laikā būs tendence dienasgaismu ieraudzīt agrāk pieļautām nepilnībām un tad jau būs par vēlu. Arī likums jāievēro “uz ūsiņu” un pēc visiem punktiem.

Laikā no 30.aprīļa (plkst.3:53)līdz 18.septembrim savu darbību uzsāks RetroSaturns. Te svarīgi piebilst, ka jau otro gadu tas gurdeni gan uz priekšu, gan atpakaļ pārvietojas pa savai skarbajai dabai tīkamo Mežāža zīmi, pieprasot strukturēt, ierobežot, taupīt un disciplinēt, un jo vairāk, esot retrogrādā stāvoklī, nekādas vieglās dienas nesola. Tāda kā laika un rezultāta pārbaude ar visu redzošu kontroliera aci. Daudzas profesionālās lietas nāksies pārtaisīt un pilnveidot līdz apnikumam. Augstos amatos un mīkstos krēslos sēdošajiem it īpaši. Pastāv visreālākā iespēja pieļaut senas kļūdas un uzsāktās ilgtermiņa lietas neies pēc plāna un ievilksies. Plāna neizpilde vispār būs ikdiena, tāpēc samazinām savas peļņas ambīcijas uz šo periodu jau laikus. Tas ir periods, kurā nevajadzētu uzsākt jaunus darbus, bet jāizvērtē iepriekš paveiktais. Noteikti nav ieteicams iegādāties un reģistrēt nekustamo īpašumu, parakstīt svarīgus dokumentus vai pieņemt statūtus. Tas viss ir jāizdara pirms tam vai jāatstāj uz rudeni, kad gaiss tīrāks un biznesam vēlīgāks. Ko šajā laikā darīt? Tas ir labs laiks kļūdu labošanai un korekciju ieviešanai esošajos plānos. Atbilstošs laiks, lai paaugstinātu savu efektivitāti, pārskatītu savas darbības struktūru un to pilnveidotu, izmantojot uzkrāto pieredzi. Lai atgrieztos pie iesāktajiem, pusceļā paveiktiem darbiem un tieši tajos saliktu visus punktus uz “i”.

Papildus svarīga informācija – Spriedzes datumi, kas negatīvi ietekmē biznesu katram mēnesim ir pieejami “Astroveiksmes biznesa kalendārā 2019”  https://ej.uz/astroveiksme_biznesam

Paralēli visam citam, kas noderīgs ikdienā un tālākiem plāniem, kā biznesam tukšie laiki ir apkopoti visi mēness enerģētikas un planētu spriedzes datumi, kas veicina sarežģītas situācijas, problēmas, zaudējumus un neizdošanos, tāpēc labāk neko būtisku šajās dienās neplānot. Uzsāktos darbus pavadīs nelabvēlīga spriedze un smagnēja enerģētika.

Noslēdzot perioda apskatu, jāpiebilst, kā aprīlī sācies, tā viss iepriekš minētais attiecībā uz izaugsmes un biznesa ierobežojumiem turpināsies arī maijā un jūnijā. Tomēr jābrīdina laikus, ja šķiet, ka pēc tam viss brīnišķīgi sāks kārtoties, tad varu ne bez nožēlas, bet patiesi apgalvot – pilnīgi noteikti nē. Nekādas biznesa cerības uz jūliju neliekam, jo tajā, papildus visam šim vēl piepulcināsies Dižčiks un pusmēnesi pavadīsim Starpaptumsumu ēnā. Saprotams, ka tas ir pietiekami ilgs periods un ne katrs var atļauties stāvēt dīkā līdz rudenim, tikai pārrevidējot esošo, īpaši tie, kuriem sezona ir pašā plaukumā. Tāpēc vērtīgāks ierosinājums ir izmantot individuālas biznesa konsultācijas priekšrocības, kurā, ņemot vērā Jūsu biznesa specifiku un individuālos rādītājus, profesionāli izanalizēšu tieši Jūsu biznesu, apzināšu potenciālās riska iespējas, piemeklēšu darbībai atbilstošākos laikus un ieteikšu situācijai vēlamāko risinājumu. Pats esmu uzņēmējs, biznesa vidē darbojos jau ilgstoši un veiksmīgi konsultēju uzņēmējus gan pie problēmu risinājumiem, gan pie ilgtermiņa un īstermiņa plānu sastādīšanas, gan jebkuriem citiem biznesa jautājumiem.

Pieteikšanās un papildus informācija biznesa konsultācijai ir pieejama šeit: www.astrologs.lv

Uzņēmējiem vēl iesaku šādus darbā un ikdienā noderīgus kalendārus – Pieejami šeit!

2019_Ceku

2019_Pirkumu

Screen Shot 2018-11-15 at 11.17.25