Prognoze • 16.03.2016

Biznesa cilpu kalendārs 2016.

Biznesa cilpu kalendārs 2016.

Biznesa cilpu kalendārs 2016.

Kalendārs pieejams šeit.

Strādājot ar klientiem 12 gadus, vadot savus uzņēmumus kopš 2009.gada un veicot pētījumus (ar Lursoft) izkristalizējušies uzņēmēja darbā noderīgi astroloģiski rīki.

Tie ļauj labāk plānot laiku, paredzēt finanšu enerģijas kāpumus un kritumus, kā arī saprast, kurā sfērā vislabāk noteiktā laika periodā ieguldīties.

Laiks ir vērtība un astroloģija ir pagaidām vienīgā pilnīgākā sistēma, kas ļauj to sekmīgi pārvaldīt.

Mūsdienās trāpīt īstajā laikā ir māksla, kuru pārvalda šie astro instrumenti.

Uzņēmējs – tas nozīmē UZŅĒMies atbildību un ieguvis planētu spēku

Tieši ilgtermiņa šo instrumentu pielietojums garantē finanšu kvalitatīvu pieaugumu.

Astroloģija palīdz ar tiem resursiem un ieguldījumiem, kādi ir cilvēka rīcībā, iegūt sev maksimāli harmonisku rezultātu!

Tas viss kopumā dod būtiskus ieguvumus 

 • lietderīgu laika plānošanu – atrodot labāko laiku
 • uzņēmējs patiešām VADA savu uzņēmuma savās interesēs
 • kā labāk plānot laiku, lai izvairītos no uzskriešanas uz sēkļa
 • pratīsi labāk pārvaldīt savus laika resursus un ietaupīt enerģiju, kuru patērētu risinot nelaikā sataisītās problēmās
 • palīdzību uzņēmējdarbībā un ģimenes labklājības vairošanai

Kalendārs ir veidots pēc Saules un Mēness cikla, planētu spēka un numeroloģijas zinībām. 

 K. Baņķa autormetode

Ko atradīsi Biznesa cilpu kalendārā

 • Pilnais Planētu cilpu kalendārs.
 • Kalendārs atklāj planētu ciklisko dabu. Zināt planētu cilpas visam gadam – nozīme laikus ieplānot vēlamās darbības un izvairīties no problēmām, kas piemeklē faktiski visus. Planētu cilpas Biznesā nozīmē tukšgaitu, pārpratumus, nepildītus solījumus, kļūdas un to problemātisku labošanu. Labāk izpratīsi cikliskumu – kāpumus un kritumus – saskaņā ar dabas ciklu.
 • Čika jeb Tukšie laiki – ikdienas laika brīži, kad neveic praktiskas darbības.
 • Astrologa Kristapa Baņķa jaunievedums – DIŽ-Čika laiks – Čika laiks retrogrādā Merkura periodā
 • JaunMēness prognozes – laika diktāts un plānu robežas
 • Darījumu, finanšu, uzņēmējdarbības veidotājiem – uzņēmējdarbības reģistrācijas, statūtu maiņas, līgumu slēgšanas, reklāmas vislabākie laiki.
 • Darba meklētājiem – darba meklēšanas un darbā iekārtošanās labākie laiki.
 • Labākie laiki pirkumiem. Ilgtermiņa, sekmīgai un lietderīgai preces, pakalpojuma lietošanai.
 • Kredītu ņēmējiem – nomaksas un kredītu ņemšanas labākie datumi. Lai nepaliktu parādā un procenti nevairotos.
 • Būvētājiem – labākie būves pamatakmens ielikšanas laiki, celtniecības sākuma un Jurģu datumi.
 • Numeroloģiskā Personālā dienas aprēķins un apraksts palīdzēs tikt skaidrībā kā universālās labās dienas izmantot tieši tev visefektīvāk.
 • Īpaša uzmanība pievērsta Naudas piesaistes numeroloģijai!

Tavs Naudas skaitlis – skaitlis, kas nes veiksmi. Talismani.

Paraksta Skaitlis – kādam jābūt parakstam, lai tas veicinātu darījumus, sasniegtu Tevis nosprausto mērķi.

Atradīsi Tava Numeroloģiskā gada, mēnešu un dienu aprēķinu, lai saprastu, kam domāts gads, cik tas noderīgs finansēm.

Astropadomi labklājībai

Paskaidrojumi Biznesa laiku kalendāra tabula

Screen Shot 2016-03-15 at 08.57.46

 • Kolonnā uz leju ir atspoguļoti labākie plkst. laiki minētajai nodarbei.
 • Vislabākie ir datumi/laiki, kas apvieno: 
  Izvēlētās nodarbes datumu/laiku
  + Labklājību veicināšanas laiku
  + Tev individuāli piemēroto Personālā dienu.
 • Vislabākie laiki – ar norādi „ plkst.” – noteikti pēc planētu savstarpējā cikla Dienas astro luksoforā.
  Īpaši ieteicama darbība ir 45 min.–1 min. pirms norādītā plkst. laika!
 •  – kategoriski neiesaka.
 •  – labvēlīga diena nepiemērotā periodā – Dižčika laiks, Biznesa tukšgaita, Aptumsumu periods utml.
 •  – papildus apzīmējums reklāmas kampaņu starta laikiem.
 • Ja ieteiktie nodarbju laiki nesakrīt ar „Labklājību veicināšanas” ieteiktajiem laikiem izvēlētajā datumā, tie ir vērtējami kā neitrāli – mazāk efektīgi. Tomēr tiem arī ir liels individuālais potenciāls, ja Tev ir Biznesam piemērota Numeroloģiskā Personālā diena.
  Numeroloģiskās dienas attiecas uz laika periodu no 0:00 – 24.
 • Uzņēmējdarbībai vispiemērotākās ir 1., 3., 5., 8. Personālās dienas.

Noslēgumu darbiem īpaši derēs arī 9. Personālā diena. 
Personālo dienu aprēķins ir jāapgūst pievienotajos materiālos. 
Tādējādi katram ģimenes loceklim var būt atšķirīgi labvēlīgie laiki Biznesa kalendārā minētās nodarbes veikšana. 

 • „Labklājību veicinošie” laiki izmantojami arī citām saimnieciskām un finanšu darbībām, kas veicina Tavu labklājību.
  Īpaši, ja tie sakrīt ar 1., 3., 5., 6., 8. Personālo dienu.
 • Īpaši rūpī̄gi izvē̄lies pašu pirmo reizi, kad uzsā̄c izvēlēto darbību.
  Kā uzsāksi – tā aizies!
 • Tev ir dota brīvā̄ griba un radošums izmantot visu šo informā̄ciju pē̄c saviem ieskatiem un savas saprašanas! Radošums, centī̄ba un Visuma laika nozīmīguma izpratne (darīt savas lietas īstajā brīdī̄) karmas ceļā̄ ir ļoti nozīmīga un vienmē̄r atmaksā̄jas

 Mēness Fāzes un uzņēmējdarbība

Screen Shot 2016-03-15 at 08.58.30

Mēness simbolu nozīme:

˜ Jauns Mēness pirmajās 3 dienās tikai plāno darbus,  atbilstoši jaunMēness aprakstam;

‚ Augošā Mēnesī (līdz Pilnmēness tukšajam aplim, apzīmē ar šķietamu burtu p) – iegulda enerģiju, darījumiem augošs periods, ietekmē procesus un cilvēkus; cēloņu laiks uzrāda veiksmīgāko laiku, lai organizētu, ieguldītu, rīkotos, “sētu”, dotu, kad ietekme uz ārpasauli ir lielāka;

 3 dienas pirms un pēc Pilnmēness  samazina darbu tempus, atpūšas, rīko svētkus, sabalansē veselības stāvokli; Kulminācijas brīdī izpaužas enerģijas maksimums – svētki, radošums, arī samilzt problēmas, ja cikla kāpuma laikā enerģija nav izlietota lietderīgi;

ƒ Dilstošā Mēnesī – līdz JaunMēnesim (apzīmē ar šķietamu burtu d) – veic ierastos darbus, saņem sava darba augļus, noslēdz projektus, apmaksā rēķinus, pērk tehniku; Dilstoša ciklā jeb seku laikā katrs saņem pēc nopelniem, “akmens ripo no kalna”, bauda darba augļus, “pļaujas” rezultātu laiks;

2 dienas līdz JaunMēnesim ir tukšais periods.
Pirms jauna cikla sākuma enerģija ir padilusi, var iestāties apjukums, ilgas, vēlme visu sasteigt, stress, tādēļ jāatpūšas, jāveic cikla laika kopsavilkums un jāpievēršas savai iekšējai pasaulei.

 APTUMSUMI

Screen Shot 2016-03-15 at 08.59.02

3 dienas pirms un pēc Aptumsuma neveic jebkādas svarīgas nodarbes.

Aptumsumu laiks ir garīgs tranformācijas brīdis, kad karmas vārti ir ļ̧oti plaši atvē̄rti, tā̄dēļ jebkura darbī̄ba ir ļoti svarī̄ga ar dvē̄seliskumu piepildī̄ta un ar Dievaplīgu (jālū̄dz). Laika lūka, kurā var mainīt svarīgus dzīves punktus. Praktiskas biznesa darbības nav veicamas.

Laika plūdums nav pakļauts praktisku nodarbju piepildī̄jumam.

Svarīgs periods ir arī Starpaptumsuma laiks. Tas darbojas kā izkliedēts Aptumsuma enerģētikas atspulgs, Savelkot robežcilpu starp diviem Aptumsumiem. Laiks pavadāms maksimāli mierīgi, garīgi piepildīti, izglītojoties, neveidojot parādsaistības.

Svarīgāka kļūst attieksme – pār veikumu.

Daudzi notikumi šajā laikā ir sekas, kas testē gatavību kam lielākam. Izturi pārbaudījumus un tiksi “nākamajā līmenī”.

http://astrologi.lv/meness_kalendars/meness-ritmi/aptumsums/ 

APOGEJS UN PERIGEJS

Mēness ritmā nozīmīgs ir Mēness atrašanās Apogejā un Perigejā. Tā ir ļoti vērtīga informācija Mēness cikliskuma izpratnē. Mēness cikls nav pilnīgs bez zināšanām par Mēness kustības attālumu pret Zemi.

Katru mēnesi Mēness orbītai ap Zemi ir perigeja punkts (grieķu val. peri – priedēklis ar nozīmi “vismazākais attālums” +  Zeme), kad Mēness atrodas vistuvāk Zemes centram, un apogeja punkts (grieķu val. apogeios – tāls no Zemes), kad Mēness no Zemes atrodas vistālāk no Zemes centra.

Apogeja un perigeja punkts nav konstants, tas mēdz mainīties, bet vidēji Mēness apogejā atrodas 406 697 km attālumā no Zemes, un perigejā – 365 410 km attālumā.

Apogeja un perigeja fāze nav saistīta ar Mēness fāzēm, jo ir atšķirība to ciklos. Laiks no apogeja līdz perigejam ir 27,55 dienas. Savukārt laiks no viena pilnmēness līdz otram ir 29,53 dienas.

Apogeja un perigeja fāzes sakrīt ar Mēness fāzēm ik pēc 413 dienām. Kad perigejs sakrīt ar pilnmēness fāzi, tad Mēness novērojams par 12% lielāks nekā tas ierasti ir pilnmēness fāzes laikā. Pie debesīm vērojama tā sauktā Lielā Mēness ripa.

Apogeja un perigeja fāzes ietekmē plūdmaiņas – paisuma un bēguma intensitāti. Kad Mēness ir apogejā, tas samazina gravitācijas spēku, kā arī paisuma un bēguma svārstības. Savukārt, kad Mēness ir perigejā, tas izraisa lielākas paisuma un bēguma svārstības.

Vācu pētnieku grupa veica astroloģisku pētījumu par apogeja un perigeja ietekmi uz finanšu tirgu. Finansiālā augšupeja tika novērota Apogeja laikā. Mēness pietuvošanās Zemei samazināja finansiālo izaugsmi.

Mēness Apogejā – Mēness vistālāk no Zemes.

Ietekme: palielinās bezbailība. “Vē̄jš matos” un pieaug vē̄lme riskē̄t, bū̄t pā̄rdrošam, tā̄dē̄ļ  uzdrī̄ksteēšanā̄s dzirksts jā̄iegulda radošumā, mā̄kslinieciskumā̄, mīlestībā.

Cilvēki ir optimistiski un neapdomīgi, vieglāk iesaistās dažādās avantūrās, attiecības un notikumos. Grūti sajust mēru, palielinās ievainojumu un nelaimes gadījumu skaits. Jācenšas nezaudēt kontroli pār sevi un notikumiem, sekot līdzi domām, kā arī ierobežoti lietot stimulantus, piem., alkoholu, kafiju, zāles.

Mēness Perigejā – Mēness vistuvāk Zemei.

Ietekme: satraukums, bailes un nemiers. Depresīvs noskaņojums. Apjukums. Pieaug traumu un negadījumu skaits.
Perigeja laikā̄ galvenais uzdevums ir sabalansē̄t savas emocijas un neļauties depresijai, skumjā̄m, tādēļ derē̄s viss atslābinošais.

Mēness Apogeja un Perigeja ietekme jūtama 24 h pirms un 12h pēc norādītā laika.

Visu izšķir 1. reize – starts

Screen Shot 2016-03-15 at 09.00.22

Īpaši rugi izvēlies pašu pirmo reizi, kad uzsā̄c izvēlēto darbību. 

Kā uzsāksi – tā aizies

Astroloģijā vissvarīgākais ir pats starta brīdis – sākums.

Starts nosaka attiecīgā procesa likteni/tālāko virzību.

Tāpat kā cilvēkam piedzimstot, arī uzņēmums vai jebkurš process noteiktā laikā piedzimst. Tas ļauj uzņēmējam būt radītājam!

Savukārt, tie, kas netrāpa laika plūdumā, trāpa neauglīgā vāveres ritenī.

Svarīgākie starta etapi biznesā:

 • Idejas rašanās, apsvēršana, plānošana
 • Oficiāla uzņēmuma dibināšana — uzņēmuma nākotnei vissvarīgākais brīdis
 • Uzņēmuma pārorganizācija, apvienošana
 • Pirkšanas/pārdošanas brīdis
 • Iegādātās preces sākuma lietošanas brīdis
 • Reklāmas, sludinājuma ievietošana
 • Līgumu slēgšana
 • Kredīta līguma noslēgšana – kredīta lietošanas sākums

Piemēram, dzīvokļa iegāde sastāv no:

 1. pirmā sludinājuma publicēšana – nosaka sekmīgu klientu atrašanu
 2. pirkuma līgums/bankas kredīta līguma noslēgšana – nosaka līgumsaistības/kredītspēju
 3. zemesgrāmatas akts – nosaka nekustamā īpašuma apsaimniekošanu/vēlāku pārdošanu
 4. ievākšanās telpās – nosaka dzīves kvalitāti jaunajās telpās

Būvniecības, Jurģi

Mājas izturība un drošība lielā mērā atkarīga no tās pamatiem.

Piedāvāju astrologa ieskatu pašos būvniecības pamatos. Varbūt tas kādam palīdzēs ielikt arī savas mājas pamatus ilgākam mūžam.

Ne velti mūsu senči, būvējot ēkas, pieturējās pie vērtīgām atziņām. Tās savā darbā izmanto arī astrologi.

Izbrīnu raisa senās ēkas, kas nokalpojušas simts un vairāk gadu un joprojām sekmīgi pilda savas funkcijas. Slavējama ir seno meistaru aroda prasme. Tomēr daudzas no tām, arī prasmīgu meistaru darinātas, nav izturējušas laika pārbaudi – tās vairākkārt pārbūvētas, dedzinātas, postītas un galu galā nojauktas. Vaina visdrīzāk slēpjas nevis meistaru darbā, bet nepareizā būvniecības laika izvēlē. Izvēloties katrai mājai un tās īpašniekam piemērotāko būvniecības brīdi, var ievērojami iespaidot mājas likteni. Astroloģijā liela nozīme ir laika cikliem, laika sprīdim un līdz minūtei precīzam laika brīdim. Arī būvniecībai tāpat kā jebkurai citai darbībai ir labvēlīgi, neitrāli un nelabvēlīgi laiki

Kalendārā ieteiktie laiki ir orientējoši. Precīzāk tos var noteikt, samērojot ar īpašnieku datiem, sertificēts astrologs.

Pirmkārt, jāņem vērā vienkāršas pamatlietas, kuras kā svarīgas atzinuši jau mūsu senči. Piemēram, nesmādējiet rīkstnieku pakalpojumus. Mēģiniet uzzināt apbūves gabala priekšvēsturi: kas agrāk ir atradies zemes robežās, kāds liktenis ir skāris tuvumā esošās ēkas, kas noticis ar saimniekiem. Varbūt ar šo vietu saistās kādi seni vietējo iedzīvotāju ticējumi vai paražas? Tās nav tikai vecu sievu pļāpas, tās var būtiski ietekmēt mājas turpmāko likteni.

Otrkārt, ļoti atbildīgs un svarīgs ir pamatakmens ielikšanas brīdis, tas saistās ar zināmiem noteikumiem un rituāliem.

Tieši šis svarīgais brīdis ir rūpīgi jāizvēlas, jāsagaida un to nekādi nedrīkst mākslīgi paātrināt.

Speciālistu vai pašu izvēlēto laiku, kad pamatos tiek ielikts pirmais pamatakmens, ieteicams padarīt par svinīgu brīdi, uz kuru sapulcējas visa ģimene, tiek sarīkots svētku galds vai veiktas kādas citas konkrētajai ģimenei īpašos brīžos raksturīgas paražas.

Mūsu senči uzskatīja, ka pamatakmeni nav vēlams likt virs vecas ugunskura vietas. Tas piesaistītu ugunsnelaimes. Izsenis latvieši atturējās pamatos iebūvēt dzelzi, kas mājas īpašniekiem draudētu ar trūkumu un raizēm. Savukārt pamatos ielikta sudraba vai zelta monēta tika uzskatīta kā laba zīme.

Pamatakmeni vislabāk ielikt gruntsgabala ziemeļaustrumu pusē, turpinot austrumu, pēc tam dienvidaustrumu, dienvidu, dienvidrietumu, rietumu, ziemeļrietumu un ziemeļu virzienā, bet darbs jānobeidz tur, kur tas tika iesākts – ziemeļaustrumos. Pareizāk būtu, ja būves plānā un uz gruntsgabala iezīmētu četras debespuses un būves sienas nebūvētu slīpi pret šīm četrām debespusēm. Uzskata, ka vispareizākā ieejas durvju vieta ir ēkas vidū rietumos vai ziemeļos. Savukārt dzīvojamās ēkas vidū senči ieteica iekārtot lūgšanu vietu vai īpašu istabiņu svētsvinīgiem brīžiem, meditācijai un nopietniem dzimtas saietiem.

DIŽ-ČIKA KALENDĀRS

retro_simbols

Svarīgi ir saprast planētu kustību – vai tās iet savu ierasto gaitu, tādējādi pildot savu “normālo” ietekmi uz procesiem vai arī met cilpu – no Zemes raugoties virzās šķietamā atpakaļgaitā – Retrogrādi.

Astrologs Kristaps Baņķis labākai sapratnei ar astroloģiju nesaistītiem cilvēkiem devis šīm planētu cilpām nosaukumus: #Dižčiks

Īsumā un vienkārši, planētu cilpa nozīmē, ka traucēta tās “normāla” darbība, ka tā ierastajām sfērām “pagriež muguru”, nenotiek biznesa izaugsme uz vidi – pa horizontāli – bet pa vertikāli – sakārtojas, padziļinās, pārkārtojas, projektējas; kas neņem to vērā un turpina virzīties ar apstiprinātiem lēmumiem, darbībām biznesā uz priekšu, tas no esošā Retrogrāda perioda veido nākotnes vektoru, kas nesīs problēmas, kļūdas, šķietami negaidītas spriedzes pilnas pārmaiņas.

Sporta terminoloģijā retrogrāds ir kā treniņš, bet normālais ritms ka sacensības konkurence.

Katrai planētai ir savs cikls, jo ātrāk planēta apriņķo Zodiaku, jo biežāki tai būs Retrogrādi periodi.

DIŽ-ČIKA LAIKS – retrogrādā Merkura peroids, īpaši, ja pārklājas ar Čika laiku.

Rezultātā – pastiprinātas Čika laika nedienas.    

Noderīgas saites

Kas Tev der eiro vai euro:

http://astrobizness.lv/raksts/kas-tev-der-eiro-vai-euro/

Biznesu ietekmē zvaigznes

http://astrobizness.lv/petijums/petijums-biznesu-ietekme-zvaigznes/

Čeku dedzināšanas kalendārs

http://www.astrologi.lv/meness_kalendars/kalendari/ceku-dedzinasana/

ASTRO VIP gada abonements- 
lai sekotu Mēness kalendāram

Dzimšanas dienasgada plānotājs no Astrologi.lv

Ikdienas sekmīgākai dabas ritmikas sajušanai piešķiram arī ASTRO VIP pieeju Mēness un Saules kalendāram, kas ērti lietojams gan datorā, gan planšetē, gan mobilajās ierīcēs.

Padomi – katram ikdienas solim.

 Kristaps Baņķis