Sertificētu astrologu, numerologu, personālatlases speciālistu un psihologu komanda veiks augsta līmeņa tieši Jūsu uzņēmuma specifikai piemērotu konsultēšanu.

Mūsu mērķis: ar Tev pieejamiem līdzekļiem panākt maksimālu un harmonisku rezultātu.

  • Biznesa vadītājam

Individuālas konsultācijas.

Biznesa virziens un uzņēmējdarbības solījums vadītāja horoskopā.

Finanšu individuālās veiksmes akcenti.

Biznesa idejas iespēju un risku (finanšu) analīze. 

Vēlamākie sadarbības partneri.

Produktīva laika plānošana.

Finanšu ieguldīšana.

  • Uzņēmuma struktūra, mērķi, attīstības cikli.

Uzņēmuma dibināšana.

Lietderība, riski, mērķi, datums, nosaukums, iekļaušanās esošo uzņēmumu vidē.

Uzņēmuma reorganizācija, apvienošana.

Jauni virzieni, jauni partneri.

Uzņēmuma attīstības ciklu analīze, paredzot kāpumus un kritumus.

Finanšu plānošana un vadība.

Optimālākā finanšu politika.

Krīžu laicīga novēršana – finanšu un potenciāla ievirzīšana.

  • Komanda un mijiedarbība 

Personālatlase – konkrētam amatam labāko kandidātu atlase; darbinieku motivācijas izpēte.

Uz mērķi orientētas, saliedētas un profesionālas komandas izveide.

Kolektīva mijiedarbības sieta izveide uzņēmumā – darba kolektīva analīze, uzrādot piemērotākās motivācijas un novērtējumu individuāli katram darbiniekam.

Spēja savstarpēji sadarboties: ar līdzīgiem vērtību kritērijiem; ar atšķirīgiem vērtību kritērijiem.

Personīgās emocionālās attiecības: vadītāju un īpašnieku līmenī; starp darbiniekiem; starp darbiniekiem un vadību.

Piemērotākais motivācijas un novērtējuma veids katram darbiniekam individuāli.

Individuālais darbinieka novērtējums:

– Personiskā ieinteresētība un attieksme.

– Spēcīgākās rakstura īpašības.

– Ieteicamākās sfēras darbinieka izaugsmei.

– Sfēras un pienākumi, kuras nebūtu ieteicamas darbiniekam.

Izmaksas aprēķināms katrā gadījumā individuāli.

  • Laika izvēle

Pirkšanas pārdošanas stratēģijas izstrāde.

Labākie laiki juridiskiem, stratēģiskiem un finanšu darījumiem.

Reorganizācijas un likvidēšanas jautājumi.

Pirkumu datumi.

Mārketinga aktivitātes. 

Tas viss ir svarīgi un mēs Tev varam palīdzēt sakārtot biznesu. 

Neklātienes e-Konsultācijas

  • Sagatavo anketas informāciju un apmaksā pakalpojumu.
  • Iesūti anketu un norādi, ka veikta apmaksa.
  • Līdz 14 darba dienu laikā saņemsi atbildi e-pastā

Uzņēmuma dibināšanas precīza datuma un laika noteikšana
+ uzņēmuma nosaukuma atlase.

Vēlamais dibināšanas laiks 3 mēnešu periodā. Ar sniegto atbildi – datumu – saprot brīdi, kad uzņēmums reģistrēts UR un apliecībā parādās šis datums.

Strādāju ar īpašnieku noteiktu laika periodu un sniedzu tajā labāko datumu. Ja vēlas izvērstu analīzi vai vispār vajag dibināt uzņēmumu, kad labāk to darīt, vai izvēlēts atbilstošākais biznesa virziens, tad vajadzīga klātienes konsultācija par šo jautājumu + pēc tam, ja vajadzīgs, var noteikt vislabāko datumu par papildus samaksu.

Uzņēmuma dibināšanas horoskops tiek saskaņots ar oficiālā īpašnieka horoskopu.

Datuma izvēli salīdzinu ar personīgi uzņēmējam parocīgu un labu instrumetu, tādēļ primāri svarīgs ir uzņēmēja paša horoskops. Līdzībās runājot, ar labu instrumentu jāprot arī strādāt, jāizlasa “instrukcija”, ko sekmīgāk izdarīt klātienē – biznesa konsultācijā.

Kā trešais pēc svarīguma parametrs ir uzņēmuma nosaukums, lai tas skaitļu vibrācijās (katram burtam atbilst noteikts skaitlis) veicinātu izvēlētā biznesa attīstību. Nosaukumu atlasu no piedāvātajiem variantiem. Uzņēmumam tas ir tikpat svarīgi kā cilvēkam vārds.

KB uzņēmuma dibināšanas pētījums ar LIETIŠĶO DIENU

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA
Precīzs datums un laiks + uzņēmuma nosaukuma atlase.

ANKETA

Pirkt – 230 euro