Raksts • 13.03.2022

NUMO PRO – Prāta skaitlis

NUMO PRO – Prāta skaitlis

Apgūstam numeroloģiju – mācību materiāli no KB Numeroloģijas programmas PATS SEV NUMEROLOGS.

Apraksti publicēti saīsināti. Pilna informācija pieejama programmā „Pats sev numerologs” un NUMO PRO

Prāta Skaitlis - atspoguļo cilvēka domāšanas, efektīvas informācijas uztveršanas-apstrādes-nodošanas veidu.

Šis skaitlis neietilpst cilvēka Numeroloģiskajā kodā, bet tas var tikt izmantots papildus informācijai un apmācībai. Īpaši gribētos ieteikt vecākiem pievērst uzmanību sava bērna Prāta Skaitlim, lai palīdzētu viņam apgūt mācību vielu.

 • Lai uzzinātu savu Prāta Skaitli, ar izvēlētā alfabēta palīdzību nepieciešams saskaitīt sava vārda summu (bez uzvārda un tēva vārda krievu valodā) un pieskaitīt pie Dzimšanas datuma skaitļa, tādējādi iegūto skaitli saskaita līdz pamata skaitlim (no 1 līdz 9).Vārda skaitļu summa + Dzimšanas Skaitlis = Prāta Skaitlis.Piemērs:Cilvēks dzimis 01.06.1977. Vārds – Kristaps.Kristaps = 7(k) + 7(r) + 4(i) + 8(s) + 1(t) + 1(a) + 6(p) + 8(s) = 42 = 6Dzimšanas datuma skaitlis = 1Prāta Skaitlis:  6 +1 = 7

  Izmanto burtotāju! 

  Prāta Skaitlis – 1.

  Cilvēkam ir neatkarīga, patstāvīga, oriģināla domāšana. Viņš ciena savu viedokli un nelabprāt pieņem citu uzskatus. Mīl vienkāršas pieejas jautājumu risināšanā, taisnīgumu un loģiku.

  Labākā apmācības metode – patstāvīgs, individuāls darbs.

  Prāta Skaitlis – 2.

  Cilvēks ciena citu viedokli. Viņš jebkurā jautājumā ņem vērā pretējās puses viedokli un spēj paskatīties no malas. Cilvēkam ir grūti pieņemt galējo lēmumu. Piešķir lielu vērību sīkumiem, niansēm un notikumu emocionālajai pusei.

  Labākā apmācības metode – informāciju uztver no paša atzīta skolotāja, pasniedzēja, pret kuru nav aizspriedumu vai citu emocionālu problēmu.

  Prāta Skaitlis – 3.

  Cilvēkam piemīt radoša oriģināla domāšana, brīva no stereotipiem. Var piedzīvot grūtības, ja saskaras ar sausiem faktiem, normatīviem dokumentiem vai neinteresantu informāciju. Savukārt ir spēcīgs ideju ģenerators, kā arī var pilnībā izpausties tur, kur vajadzīga jauna pieeja problēmām.
  Labākā apmācības metode – kā spēle.

  Prāta Skaitlis – 4.

  Cilvēkam piemīt metodiska, sistemātiska domāšana, tieksme uztvert visu šabloniski. Pateicoties šīm dotībām, cilvēks spēj risināt ļoti sarežģītus uzdevumus ar sausu, neinteresantu informāciju. Vajag – tātad jādara. Cilvēks tiek galā ar visu, pat ja tas prasa ļoti daudz laika. Toties ar grūtībām pieņem abstraktas koncepcijas.

  Labākā apmācības metode – ar praktiskiem piemēriem, caur savu pieredzi.

  Prāta Skaitlis – 5.

  Cilvēkam ir elastīgs, daudzpusīgs prāts, viņš ātri orientējas notiekošajā un tver informāciju ‘’lidojumā’’. Par tādu cilvēku rodas iespaids, ka viņš zina visu un visus, kaut arī viņa zināšanas var izrādīties virspusējas. Tāda cilvēka spēks ir nevis pamatīga izpēte un iedziļināšanās, bet redzesloka plašums, spēja apvienot dažādus skatījumus un uztvert pasauli visā tās daudzveidībā.

  Labākā apmācības metode – sadarbība ar cilvēkiem un pasaules reālijām.

  Prāta Skaitlis – 6.

  Cilvēks lielāku uzmanību pievērš informācijas estētiskajai pusei. Vizuāla uztvere, tādēļ zināšanas apgūst vieglāk, ja tās noformētas harmoniski un asociējas ar pozitīvām emocijām. Pastiprinātu interesi izraisa viss, kas saistīts ar mākslu, sabiedrību un ģimeni.

  Labākā apmācības metode – ja pret pasniedzēju/skolotāju izjūt simpātijas, kā arī mācību process sagādā emocionālu n fizisku komfortu.

  Prāta Skaitlis – 7.

  Cilvēkam ir talants analizēt situāciju, prasme atminēt mīklas, sarežģītus uzdevumus. Liela interese par visu noslēpumaino un nezināmo. Cilvēks mīl noskaidrot, kas citiem nesaprotams, kaut arī tas nenes viņam praktisku labumu. Tiecas pārbaudīt savas prāta spējas sarežģītās situācijās. Cilvēks cenšas nopietni tikt galā ar problēmu, neapstājas, ja saņēmis vienkāršu atbildi.

  Labākā apmācības metode – patstāvīgi, vienatnē, kad neviens netraucē.

  Prāta Skaitlis – 8.

  Cilvēka domāšanai raksturīga daudzpusība, spēja pieņemt sarežģītas teorētiskas domu formas un koncepcijas. Cilvēks mīl atstāt iespaidu ar savām zināšanām, nelaidīs garām iespēju piedalīties diskusijās. Saprot, ka informācija var būt ļoti derīga, ka zināšanas dod spēku un varu.

  Labākā apmācības metode – semināri.

  Prāta Skaitlis – 9.

  Cilvēkam ir radošs prāts ar tieksmi apsvērt visu teorētiski, nepievēršot lielu nozīmi praktiskām lietām. Cilvēks izrāda ievērojamu interesi par politiku, pasaules kārtību un dāsni dalās ar savām idejām.

  Labākā apmācības metode – klausīties talantīga pasniedzēja/skolotāja lekcijas. Cilvēks spējīgs ļoti efektīvi apgūt jaunu priekšmetu sevišķi tad, ja pats to mācīs cilvēkiem ar zemāku zināšanu līmeni.

  Par mācību pamatu

  Mācību materiāli ņemti no KB Numeroloģijas programmas PATS SEV NUMEROLOGS.

  Plašāk un padziļināti Numeroloģijas zinības vari apgūt unikālā un Latvijā izstrādātā pašmācības un zināšanu pielietošanas programmā.

  Numeroloģijas programmu ar plašajām iespējām var aplūkot ŠEIT.

  Mācību procesā seko līdzi savai Numeroloģiskajai matricai – ŠEIT.

  Kā kļūt par numerologu?